Maide 103

ALLAH (cahiliyet devrindeki adet üzere); ne “Bahîre” (kulağı yarılıp salıverilen develerle), ne “Sâibe” (putlar için ayrılan hayvan), ne “Vasîle” (davarların dişisi), ne de “Hâm” (binilmesi yasak olan hayvan) diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat, inkâr edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten birçokları da ilerisini düşünmüyorlar.


Bağlantılı Ayetler: 153/19»53/23 - 210/17 - 13/33 - 321/10 - 10/100« | Maide 103 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1maمَا
2cealeyapmamıştırجَعَلَ
3llahuAllahاللَّهُ
4minneمِنْ
5behiratin"bahîre"بَحِيرَةٍ
6ve lave neوَلَا
7saibetin"sâibe"سَائِبَةٍ
8ve lave neوَلَا
9vesiletin"vasîle"وَصِيلَةٍ
10ve lave neوَلَا
11hamin"ham"حَامٍ
12velakinnefakatوَلَٰكِنَّ
13ellezinekimselerالَّذِينَ
14keferuinkar eden(ler)كَفَرُوا
15yefteruneuyduruyorlarيَفْتَرُونَ
16alakarşıعَلَى
17llahiAllah'aاللَّهِ
18l-kezibeyalanالْكَذِبَ
19ve ekseruhumve çokları daوَأَكْثَرُهُمْ
20laلَا
21yea'kiluneakıl erdiremiyorlarيَعْقِلُونَ