Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
(Herkese İyilik Eden ve İyilere Lütfu Geniş olan Allah’ın Adıyla)

Kevser 1

ŞÜPHESİZ sana kevseri[1]/pek çok şeyi verdik.

______________________
[1] Kevser, kesret kökünden gelir: Üretimde ve ticari kazançta artış olmakla birlikte; verilen vahiy, Kur’an, hikmet bilgi, bilgelik, iyilik.

Kevser 2

O hâlde; sen de yalnız Rabbine (herşeyin sahibi/terbiye edici/hükümdar olan Allah’a) salât et (O’na ve dinine destek ol/yardım et) ve yalnız O’nun yolunda kendini kurban[1] edercesine çalış/direnç göster/kendini O’na adayıp fedâ et (her şeyinle/tüm benliğinle O’na yönelerek, canla başla O’nun yolunda bir ömür çalış çabala).

______________________
[1] ‘Kurban kes’ emri yalnızca Hac’da, hacıların yerine getirmesi gereken bir ibadet olduğunu düşünüyoruz Daha sonra da gelenek hâline getirilmiştir. Kurban öncesi emredilen ‘Namaz kıl’ emri muhtemelen ‘Bayram Namazına da işaret etmektedir. Müslümanlar Hac’da; ‘Bayram Namazlarını kıldıktan sonra ‘Kurban- larını’ kessinler anlamı, daha yakındır! Allah daha iyi bilir! Ve en önemlisi ‘emir tekrarı’ olmadığı için hayatta bir defa kurban kesmek yeterlidir. Dileyen, her yıl kesip bir miktar da kendisine ayırarak fakir fukaraya etlerini dağıtabilir. Hatta Rasulullah sav. hem kendisi ve hem de Ümmeti için tek bir Kurban keserdi (tarihi vesikalara/kaynaklara bakılabilir). Ayrıca, buradaki ‘venhar’ kelimes; kurban kes anlamına geldiği gibi, aynı zamanda diğer insanların zarara uğramasını önlemek için kişinin kendisini adar gibi çalışması anlamına da gelebilir. Yani büyük bir direnmeyle, sabırla insanlık adına, insanlığın kurtuluşu için büyük bir mücadele vermeyi de ifade eder. Çünkü ‘venhar’ kelimesi ‘kurban edilen’ hayvanın gösterdiği direnci/direnmeyi de anlam olarak içinde barındırır. Yani: “Rabbin için namaz kıl; müşrik ve kâfirlere karşı büyük bir direnç, direnme, sabır ve mücadele örneği göster. Böylece, senin davanın üstün gelmesi ile sana iftira atıp kin tutanlar bozguna uğramış olsunlar!” demiş olur Allah.

Kevser 3

Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.