Tevbe 49

ONLARDAN: “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevketme” diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar (böyle diyerek) fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri elbette kuşatacaktır.


Bağlantılı Ayetler: 3/131 - 18/29 - 35/36 - 38/55»38/56 - 78/21»78/22« | Tevbe 49 | »


Ayetin Kelime Karşılıkları

#KelimeAnlamKök
1ve minhumve içlerindenوَمِنْهُمْ
2menkimselerمَنْ
3yekuluderlerيَقُولُ
4'zenizin verائْذَنْ
5libanaلِي
6ve laveوَلَا
7teftinnibeni fitneye düşürmeتَفْتِنِّي
8elaiyi bilinkiأَلَا
9fiفِي
10l-fitnetionlar zaten fitneyeالْفِتْنَةِ
11sekatudüşmüşlerdirسَقَطُوا
12ve inneve şüphesizوَإِنَّ
13cehennemecehennemجَهَنَّمَ
14lemuhitatunkuşatacaktırلَمُحِيطَةٌ
15bil-kafirinekafirleriبِالْكَافِرِينَ