Bakara 95

Fakat, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden, ölümü hiçbir zaman temenni etmezler/ölmeyi istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.


Benzerler: 2/96 - 62/6« | Bakara 95 | »


Ayetin Kelime karşılıkları

# Kelime Anlam Kök
1 velen وَلَنْ
2 yetemennevhu fakat (ölümü) istemezler يَتَمَنَّوْهُ
3 ebeden asla أَبَدًا
4 bima dolayı بِمَا
5 kaddemet yapıp sunduğu işlerden قَدَّمَتْ
6 eydihim ellerinin أَيْدِيهِمْ
7 vallahu Allah وَاللَّهُ
8 alimun bilir عَلِيمٌ
9 biz-zalimine zalimleri بِالظَّالِمِينَ