Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

İnşikak 2

kendisine yaraşır şekilde Rabbine boyun eğdiğinde,

İnşikak 4

içinde olanları atıp da boşaldığında.

İnşikak 5

Ve yaraştığı üzere Rabbine boyun eğdiğinde!

İnşikak 6

EY İNSAN! Madem ki sen, Rabbinin katına varan yolda, çaba üstüne çaba göstermektesin, sonunda O’nun huzuruna ulaşacaksın.

İnşikak 7

Artık kimin sicili/dosyası/kitabı sağından verilirse,

İnşikak 10

Kimin de dosyası/sicili/kitabı ardından verilirse,

İnşikak 13

Çünkü o, (dünyada iken) çevresi içinde sevinçli idi.

İnşikak 14

Çünkü o, hiç dönmeyeceğini sanmıştı!

İnşikak 15

Aksine hiç şüphesiz Rabbi onu görmekte idi.

İnşikak 18

ve dolunay şeklini aldığı zaman Ay’a ki;

İnşikak 21

Kendilerine (anladıkları dilde) Kur’an okunduğu zaman, düşünüp/karar verip/secde/itaat/tasdik etmiyorlar?

İnşikak 23

Oysa Allah içlerinde sakladıkları şeyleri çok iyi biliyor.

İnşikak 25

Ancak iman edip de faydalı işi en iyi şekilde yapanlar başka! Onlara kesintisiz bir mükâfat vardır!