Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Secde 1

Elif, Lâm, Mim.[*]

_____________________
[*] Bu harflere huruf-u mukattaa /birbiri ile bağlantısı kesilmiş harfler denir. Bunların Nebîmize sorulmamış olması, bilinen bir anlamının olduğunu gösterir. Yoksa müşrikler bunu dillerine dolar, Nebîmizi sürekli rahatsız ederlerdi. Bununla ilgili sorular, İslam’ın Arap yarımadası dışına yayılmasından sonra başlamıştır.

Bu harflerle başlayan yirmi dokuz sureden yirmi beşinde Kur’an’a, dördünde de önemli konulara vurgu yapılıyor olmasından, onların dikkatleri toplama görevi yaptığı anlaşılır. Türkçede böyle bir kullanım yoktur.

Secde 2

KENDİSİNDE şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbindendir.

Secde 3

Yoksa, “onu uydurdu” mu diyorlar? Bilakis o, Rabbinden gelen haktır/gerçektir, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olan, bir kavmi uyarman için! Umulur ki, hidayeti/doğru yolu bulurlar/kabul ederler!

Secde 4

ALLAH O’dur ki; gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi altı günde[1]/evrede yaratmış, sonra Arş’a istivâ etmiştir[2] (sistem kurmuştur). Sizin için (ahirette) O’ndan başka ne bir koruyucu/veli, ne de bir şefaatçi/yardımcı vardır. Öyleyse düşünüp öğüt almıyor musunuz?

______________________
[1]  Altı gün deyimi; altı dönemi/aşamayı ifade edebilir.

[2]  Arş üzerinde sistem kurmuş, yükselmiş, kaplamış. İstiva malûm, keyfiyeti meçhûldür. Müteşabih olduğu için manâ vermeye çalışılmaz.

Secde 5

O gökten yere kadar bütün işlerin kanunlarını belirler. Sonra işler sizin sayımınıza göre bin yıl kadar tutan bir gün içinde (genel muhasebe için) O’na yükselir/arz edilir!

Secde 6

İşte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.

Secde 7

O ki, yarattığının tamamını en güzel şekilde yarattı. Ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.

Secde 8

Sonra onun neslinin devamı için soyunu basit[1] bir sudan çoğaltmış/devam ettirmiştir!

______________________
[1] Çok küçük miktardaki.

Secde 9

Sonra onu şekillendirdi ve (insanlar için yarattığı) ruhtan üfledi[1] (ruhlarını bedenlerine giydirdi). Sizin için kulaklar (işitme özelliği), gözler (görme özelliği) ve kalpler (duygusal zekâlar) var etti. Ne de az şükrediyorsunuz!

______________________
[1]  İnsana/yarattığı beşere bir lütuf olarak yarattığı ruhu o beşerin bedenine üfledi/giydirdi. Önce bütün insanların ruhları yaratıldı. Sonra sırası gelen beden yaratılıyor. Ve melekler bedenlerin yaratılmasının bir aşamasında ilgili insanın ruhunu getirip bedenine üflüyorlar/giydiriyorlar. Ayrıca bkz. Enbiya 91. ayet ve dipnotu.

_____________________
ADEM AS.’IN YARATILIŞI İLE İLGİLİ AYETLER LİNKİ;

Yukarıdaki ayette şöyle bir parantez koymuştuk: (Allah ilk/sıfır yaratılışın devamı olarak bugün) diye. Biz parantezleri konuyla ilgili Kur’an Bütünlüğünde geçen ayetlerden alıp koyduk ki; İlköğretim, Ortaöğrenim ve Lise Seviyesindeki kardeşlerimiz konuyla ilgili bağlantıyı daha rahat kurabilsinsinler. Aynı zamanda Kur’an Kültürüyle henüz yeni tanışan bütün insanları düşünerek koyduk. Zaten Mealimiz: KELİME KELİME, MOTOMOT yani bir Çeviri/Meal değil biliyorsunuz, nedir peki: KUR’AN’IN KUR’ANCA ANLAM OKUYUŞU diye sunduk bu yüzden. 

Bkz. Bakara 2/30; İsa’nın Yaratılışta durumu Adem’n durumu gibidir olarak gelen Ayeti Al-i İmran 59; Araf 7/189; Müminûn 23/12; 25/Furkân 54; 32/Secde 7; 35/Fâtır 11; 37/Saffât 11; 38/Sâd 71; 38/Sâd 72; 40/Mü’min 67; 53/Necm 32.

Secde 10

Dediler ki: “Biz toprağın içinde kaybolup gittiğimiz zaman, gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız?” Aksine onlar, Rableriyle karşılaşmayı inkâr edenlerdir.

Secde 11

De ki: “Size vekil kılınmış olan ölüm meleği sizin canınızı alır. Sonra Rabbinizin katına döndürülürsünüz”.

Secde 12

O ZAMAN bir görsen suçluları! Rablerinin huzurunda başlarını öne eğmişler: “Rabbimiz! Gördük ve duyduk, öyleyse bizi geri döndür de yararlı bir iş yapalım. Biz gerçekten, kesin inandık.”

Secde 13

Ve eğer, Biz dileseydik/özgür irade vermeseydik, herkesi zorunlu olarak doğru yola getirirdik. Ancak hak edenler için, Benim şu sözüm geçmiştir: “Elbette cinler ve insanlardan (suç işleyenlerle) cehennemi doldururum.”

Secde 14

Öyleyse, tadın! Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan dolayı… Şüphesiz, Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık, tadın sonsuz azabı!

Secde 15

BİZİM AYETLERİMİZE ancak, o kimseler inanırlar ki; onlara hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar. Rablerini övgü ile tesbih ederler ve büyüklük taslamazlar!

Secde 16

Yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korkarak ve umarak yalvarırlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan bağışlarlar.

Secde 17

Şimdi hiç kimse amellerine karşılık, onlar için gizlenmiş olan gözler sevincini bilemez!

Secde 18

İNANAN KİMSE yoldan çıkmış kimse gibi midir? (Hiç te) eşit değildirler!

Secde 19

Gerçeklere inanan ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara gelince; onlara yapmış olduklarına karşılık, me’va/barınma/konaklama cennetleri vardır.

Secde 20

Fakat yoldan çıkanlara gelince, onların sığınağı/barınağı/varacağı yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler ve onlara: “Haydi, yalanlayıp durduğunuz o ateş azabını tadın” denilir.

Secde 21

O büyük azabın dışında onlara, en yakın (dünyadaki belâ/müsîbet gibi) azaptan da tattıracağız, belki dönerler diye!

Secde 22

Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de daha sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Şüphesiz, Biz suçlulardan intikam alıcıyız.

Secde 23

GERÇEK ŞU Kİ, Biz vahyi/kitabı Musa’ya (da) vermiştik. Öyleyse aynı (hakikat) ile karşılaşacağından kuşkuya düşme! Biz onu İsrailoğulları’na bir yol gösterici kıldık.

Secde 24

Onların içlerinden, emrimizle doğru yola önderlik edenler yetiştirmiştik! Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin inandıkları zaman!

Secde 25

ŞÜPHESİZ O Rabbin, kıyamet günü aralarında, ihtilâfa düştükleri şeylerde hükmünü bildirecektir.

Secde 26

Onlara doğru yolu göstermedi mi? Kendilerinden önce yurtlarında gezip dolaştıkları, nice kuşakları imha etmiş olmamız!.. Şüphesiz bunda ayetler/dersler vardır. Yine de dinlemezler mi?

Secde 27

Görmediler mi? Suyu, kuru yerlere sevk ediyoruz da onunla hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekini çıkarıyoruz. Hâlâ görmüyorlar mı/görmek istemiyorlar mı?

Secde 28

“EĞER doğrular iseniz, bu zafer ne zamandır?” derler.

Secde 29

De ki: “Zafer günü, o inkârcılara inanmaları fayda vermez! Onlara, göz bile açtırılmaz.”

Secde 30

Öyleyse şimdi onları bırak ve bekle! Onlar da beklemektedirler!..