Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

Tekvir 2

yıldızlar görülmediğinde,

Tekvir 3

dağlar yürütüldüğünde,

Tekvir 4

gebe develer salıverilip başıboş bırakıldığında,

Tekvir 5

vahşî hayvanlar bir araya toplandığında,

Tekvir 6

denizler kaynatıldığında,

Tekvir 7

nefisler / canlar eşleştirildiğinde / çiftleştirildiğinde

Tekvir 8

ve diri diri gömülen[1] küçük kız konusunda sorulduğunda:

______________________
[1] Bugün dünya toplumlarında sadece kız çocukları değil, daha anne karnında erkek ya da kız çocuklar farketmez kürtaj yapılarak katledilmektedir.  En’am 137’de gelen: “Yine bunun gibi onların ortakları müşriklerden birçoğuna, çocuklarını öldürmeyi/(katle) katletmeyi süslü gösterdi.” ayetine de dikkatlerinizi çekmek isterim. Burada geçen katle’yi öldürme olarak verdik, ancak bilindiği üzere öldürmek olarak görmemek gerekir?! Özellikle kız çocuklarına değer vermemek ve Tekvir 8’de geçtiği üzere diri diri toprağa gömmeyi: Kız çocuklarını istemediği kişilerle evlendirmek, okutmamak, mirastan mahrum etmek, erkek evlâttan aşağı seviyede görmek/tutmak, toplumdan dışlamak vb noktaları da ele aldığımızda diri diri toprağa gömmek gibidir, şeklinde okuyabiliriz!..

Tekvir 9

“Hangi suçtan dolayı katledildi/öldürüldü?” (diye).

Tekvir 10

Sahifeler (herkesin hesabı/sicil dosyası) açılıp neşredildiğinde,

Tekvir 11

gökyüzü sıyrılıp açıldığında,

Tekvir 12

cehennem alevlendirilip kızıştırıldığında

Tekvir 13

ve cennet yaklaştırıldığında…

Tekvir 14

Artık her nefis/can, getirdiği şeyleri bilmiş olur.

Tekvir 15

KESİNLİKLE! Yemin ederim gizlenip geri gelenlere,

Tekvir 16

yörüngesinde dönerek akıp gidenlere!

Tekvir 17

Kararmaya başladığında geceye

Tekvir 19

şüphesiz o, ikram gören şerefli bir elçinin getirdiği sözdür;

Tekvir 20

o pek güçlüdür, Arş’ın sahibinin katında itibarlıdır.

Tekvir 21

Orada kendisine itaat edilir, güvenilir.

Tekvir 22

ARKADAŞINIZ mecnun/cinlenmiş/cinlerle bağlantı kuran biri değildir;

Tekvir 23

apaçık ufukta onu/Cebrail’i gördü.

Tekvir 24

O/Cebrail, gayb konusunda zan/töhmet altında tutulamaz.

Tekvir 25

Bu, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

Tekvir 26

PEKİ ÖYLEYSE, siz şimdi nereye gidiyorsunuz?

Tekvir 27

O, âlemler için bir öğüttür;

Tekvir 28

sizden, dosdoğru yola gitmeyi dileyene…

Tekvir 29

Evrenin sahibi Allah sizlere dileme (isteme) özgürlüğü verdi. Bu özgürlüğü vermeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz.