Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla.

A’lâ 1

YÜCE Rabbinin ismini an/hatırla!

A’lâ 3

Ve O ki; kuralları (tabiat kanunlarını) belirleyip takdir eden, doğru yolu gösteren.

A’lâ 5

Ardından da onu; kapkara, katran (ham petrol) haline dönüştüren.

A’lâ 6

BUNDAN BÖYLE; Biz Kur’an’ı sana okutacağız da (senin hafızana yükleyeceğiz/sana ezberleteceğiz ve böylece sürekli tekrar ettiğin için) sen asla unutmayacaksın.

A’lâ 7

Yalnız Allah’ın dilediği başka! O açığı ve gizliyi bilir.

A’lâ 8

Sana çok kolay olanı (Kur’an’ın günlük hayata/yaşama uygulanışını) daha da kolaylaştıracağız.

A’lâ 9

O halde; hatırlat/öğüt ver, öğüt/hatırlatma faydalı olacaksa!

A’lâ 13

Sonra, orada ölemez ve (oradaki yaşama) yaşamak da denmez.

A’lâ 14

Muhakkak ki kurtulmuştur (her türlü şirkten/pislikten) temizlenen,

A’lâ 15

Rabbinin ismini anıp namaz kılan / (O’na) ibadet ve dua eden.

A’lâ 16

Ama siz dünya hayatını/peşin olanı tercih ediyorsunuz.

A’lâ 17

Oysa ahiret hayatı/kalıcı olan daha hayırlı ve sonsuzdur.

Ala 18

ŞÜPHESİZ BU, önceki sahifelerde de vardır;

A’lâ 19

İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde…